Kısa Bilgiler

2009 yılı itibariyle Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bildiği diller İngilizce ve Arapça’dır.

Doğum Tarihi ve Yeri: 16.10.1966 / Gölbaşı- Adıyaman

Eğitim Bilgileri

DOKTORA – Devam ediyor

 • Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyaset Sosyolojisi

YÜKSEK LİSANS – 1991-1994

 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü

LİSANS – 1986 – 1990

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü

LİSE – 1980 – 1985

 • İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi

Siyasi Hayatı

 • 31 Mart 2024

Esenler Belediye Başkanı

 • 31 Mart 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili

 • 31 Mart 2019

Esenler Belediye Başkanı

 • 30 Mart 2014

Esenler Belediye Başkanı

 • 29 Mart 2009

Esenler Belediye Başkanı

 • 1992 – 2000

Bağcılar Belediyesi Başkan Danışmanlığı

Refah ve Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı

Kentsel Dönüşüm Projesi (Devam Ediyor)

Kentsel Dönüşüm Master Planı: Kentsel Dönüşüm Odaklı Master Plan Çalışması Vizyonu; ilçemiz bütününde yer alan sağlıksız ve riskli yapı stoku ile plansız gelişen kent mekânının dönüşümünün sağlanması sonucu güvenli yapı stokuna sahip, fiziksel çevre kalitesi artırılmış, donatı alanları ve erişim imkânları iyileştirilmiş, kentsel altyapı olanakları geliştirilmiş, geleneksel mahalle yaşam kültürümüzün çağın dinamikleriyle yorumlanarak yeniden hayat bulduğu, yaşam kalitesi yükseltilmiş, yaşanılabilir kentsel mekânlar oluşturmak olarak belirlenmiştir.

Kaynaklarını verimli kullanan, yeni kaynaklar üreten, şehrin insani yönünü ön plana çıkaran, sürdürülebilir vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir, yaşayan herkesin kendi evi gibi göreceği, yeni bir Esenler inşa etmek amacıyla; Esenler ilçe bütünündeki mevcut riskli konut stokunun dönüştürülmesi ve ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması sürecinin sistematik olarak planlanmasını ve uygulanmasını içeren Esenler Kentsel Dönüşüm Odaklı Master Planı hazırlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Hukuki Altyapı Stratejisi: Kentsel dönüşüm uygulaması planlanan alanlara ilişkin mevcut dönüşüm mevzuatının incelenerek vatandaşlarımızın dönüşüm süreci sonucunda optimum düzeyde fayda kazanması, oluşabilecek mağduriyetlere karşı bilgilendirilmeleri ve hukuki olarak tüm hak ve imkânlarını öğrenerek süreci idrak etmeleri amacıyla Kentsel Dönüşüm Hukuki Altyapı Stratejisi Çalışması hazırlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı: Esenler Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; yerleşim bütününde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliği taşımaktadır. Esenler Rezerv Yapı Alanı kullanılarak gerçekleştirilecek ilçe bütününe ilişkin kentsel dönüşüm çalışmalarının yönünü, izleyeceği yolu, yöntemleri, hedefleri ve uygulama programlarını ortaya koymak ve mahalle ve alt bölge ölçeğinde yapılacak olan müdahalelerde ilçe sorunlarının çözümüne yönelik stratejik eylemlerin gösterildiği Esenler Kentsel Dönüşüm Vizyon Raporu çalışması hazırlanmış ve Esenler Belediye Meclisi’nin 10.05.2018 tarih ve 33 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Finansman Planlaması: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları Riskli Yapı, Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı bazında gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun kapsamında hak sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecinde ekonomik olarak mağdur olmamaları ve dönüşümü teşvik amacıyla kira ve taşınma yardımı yapılabilmektedir. Bu teşviklere ek olarak dönüşüme tabi konutların yapımında kullanılacak krediler için belirli limitler dâhilinde kredi faiz desteği verilebilmektedir. Mevcut dönüşüm mevzuatımız aracılığıyla verilebilen bu finansman desteklerinin uygulanmasında hak sahipleri ve diğer paydaşlara gerekli bilgilendirmeler, koordinasyon çalışmalar ve bankalar ile olan koordinasyon sağlanarak hak sahiplerinin finansal açıdan daha kolay bir kentsel dönüşüm süreci geçirmesi sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri: 15 Temmuz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Oruç Reis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Turgut Reis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projesi’nde;

•          Proje kapsamında inşa edilen tüm daireler, modern çağın standartlarını yakalamış, her daireye bir kapalı otopark düşecek şekilde inşa edilmiştir.

•          Tüm otoparklar yer altında bulunmaktadır. 

•          1.924 derslikten oluşan 63 adet okul planlanmıştır.

•          35.000 kişi kapasiteye sahip 22 adet cami ve mescit yapılması planlanmıştır.

•          500 yataklı hastane kompleksi, poliklinikler ve diş hastanesi ile birlikte Aile – Sağlık Merkezleri de proje içerisinde yer almaktadır.

•          Projenin bütününde 166.000 metrekare alanda sosyal, kültürel tesisler ve aktivite merkezleri bulunacak, 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolları yapılacaktır.

•          Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 128 bin 525 metrekare alanda kentsel dönüşüm projesi dahilinde yer alacaktır.

•          Türkiye’nin en büyük bilim merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Esenler Belediyesi iş birliğinde burada inşa edilmeye başlanmıştır.

•          Bu teknoloji şehrinde kurulacak Ar-Ge ve bilişim merkezleri, dene-yap ve yazılım atölyeleri ile 35.500 beyaz yakalı istihdamı oluşturulması hedeflenmektedir.

•          Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden birisi 15 Temmuz Millet Bahçesi Esenler halkının hizmetine sunulmuştur.

•          Yeni millet bahçesinin ilk etabı tamamlandığında 1 milyon 800 bin metrekare, ikinci etabı tamamlandığında ise toplam 2,5 milyon metrekarelik millet bahçesi Esenler ve İstanbul’un hizmetinde olacaktır.

•          Millet bahçesi içerisinde; botanik bahçeleri, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, futbol, basketbol, atletizm, tenis vb. spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri, seyir terasları, mesire ve dinlenme yerlerinin olması planlanmaktadır.

•          Kentsel dönüşüm alanında Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olması planlanan merkezin inşası sürmektedir.

•          Proje dâhilinde konutların %45’i Esenler’deki riskli yapıların dönüşümünde, geri kalan %55’i ise İstanbul’daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacaktır.

•          Yatay mimaride ve geleneksel mahalle konseptinde inşa edilen konutlara, yıllarca depreme dayanıksız, riskli yapılarda oturmak zorunda kalan ve imar probleminden dolayı konutlarını yenileyemeyen vatandaşlar taşınmaktadır. 

•          Projede Esenler içinden yıkılarak boşaltılan yerlerin tamamı, mevcut imar lejantlarına uygun olarak (Yeşil alan, park, otopark, okul, sosyal ve spor tesisi, yol vb.) değerlendirilmektedir.

•          Proje ile Esenler’in 2,1 milyon metrekare yeni donatı alanı kazanması hedeflenmektedir.

•          Yıkılan binaların yerinde öncelikli olarak 60.000 metrekarelik bir millet bahçesi yapılacaktır.

Akıllı Şehir Esenler / Teknopark: Esenler’de istihdam, çevre ve gelir düzeyinde iyileşmelerin yapılması ve teknolojinin hayata değer katan uygulamalarının gerçekleştirilmesi için kentsel dönüşüm bölgesi dâhilinde projelendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ve İHA ve SİHA’ların fikir babası merhum Özdemir Bayraktar’ın adıyla kurulan Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 108 uygulama ile Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Sosyal Projeler

ESGEP (Esenler Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi): Tekstil atölyelerinde sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik projedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) aracılığıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uygulanan proje ile tekstil atölyelerinde çalışma ortamının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

ESKAM (Esenler Kariyer Merkezi): İstihdam odaklı merkez işveren ve işçiyi buluşturmaktadır.

EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi): Esenler’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilmiştir. EDİM Market ve EDİM Kart ile yardıma muhtaç vatandaşlar, hayırseverlerin desteklerinden yararlanmaktadır.

Nar Projesi: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğinde kadın girişimcilerin düşük komisyon oranı ile e-ticaret mağazası açarak ekonomiye katkı sağladığı bir platformdur. Proje Altın Karınca Ödülü’ne layık görülmüştür.

EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursu): Vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen 20 alan ve 97 branşta açılmış kurslardır.

Şehir Benim: Şehir ve şehircilik anlayışı kazandırılmasıyla bireyin yaşadığı mekâna aidiyet hissetmesi sağlanmıştır.

Kültürel Projeler

Kültür Merkezleri: Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Esenler Kültür Merkezi

Kütüphaneler: Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 15 Temmuz Millet Kütüphanesi, Esenler Halk Kütüphanesi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Kütüphanesi

Kültür Kart: Vatandaşlar kart ile biriktirdikleri puanlarla müze gezebilmekte, tiyatro veya sinema bileti ile hediyeler kazanmaktadır.

Radyo Esenler: Esenler’in 7/24 yayın yapan internet radyosudur.

Şehir Ekranı: Esenler’in 7/24 yayın yapan internet televizyonudur.

ESEV (Esenler Sanat Evi): Ücretsiz sanat kurslarının verildiği merkezdir.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi: Alanında bir ilk olarak 2012 yılında hayata geçirilen, akademik bilgi ve kentsel uygulamaları bir araya getiren, şehre dair çalışmalar yürüten bir düşünce platformudur.

Yayınlar

Kırk Şehir: Editör

İmtiyaz Sahibi Olduğu Yayınlar

Dergi: Şehir ve Düşünce Dergisi (20 Sayı)

Kitaplar:

 • Şehir, Yol, Estetik: Bursa ve Tebriz
 • Şehir ve Ticaret
 • Kent, Mekân ve Gençlik
 • Esenler’de Sürdürülebilir Yerleşim
 • Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa  
 • Rüzgârla İyi Geçinmek
 • Şehir Üzerine Düşünceler – 1
 • Geleceğin Şehri
 • Modernite ve Mimari
 • Kamusal Alan Okumaları: Esenler, Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik
 • Herkes İçin Dost Kentler
 • Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm
 • Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak
 • Kentleşme ve Sosyal Politikalar
 • Teori ve Pratik Arasında Mekân
 • Kamusal Alan ve Toplum
 • Ufkî Şehir
 • Şehir Şiirleri Antolojisi

Rehber Yayınlar:            

 • İstanbul İçin Küresel Hedefler
 • Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma
 • Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği
 • Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları
 • Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi 

Makaleler:

 • Şehri Yönetmek mi, Şehre Liderlik Etmek mi? – Şehir ve Düşünce Dergisi, 5. Sayı, Şehir Yönetimi
 •  “Önemli Olan Sosyal Dokuyu ve Ruhsal Yapıyı Bozmadan Şehri Dönüştürebilmek” – Mimar ve Mühendis, 71. Sayı
 • Şehir Yapmak Gönül Yapmakmış Meğer – Açık Görüş
 • Yerel Yönetimlerin Hükümetin Pandemi Yönetimine Katkısı: Esenler Örneği – Açık Görüş

Görev Aldığı Sivil Toplum Kuruluşları

Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı, Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği), Adıyamanlılar Vakfı, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) İstişare Kurulu Üyesi

Aile Hayatı

Evli ve 4 çocuk babasıdır.