Akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek Esenler Güney ve Kuzey Rezerv Alanları’nda Akıllı Şehir Odaklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi olacak Esenler Akıllı Şehir Teknopark A.Ş, ya da diğer ismiyle Teknopark Esenler kuruldu.

Dünyada ve ülkemizde akıllı şehir alanında yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 5 Haziran 2021 tarihinde imzalayarak Resmi Gazete’de ilan etmişti. Böylece Esenler’in teknoloji kentine dönüşümünün en büyük adımlardan biri atılmıştı.

Esenler’e “Tematik teknoloji geliştirme bölgesi: Teknopark Esenler”

Esenler Belediyesi bu doğrultuda paydaşlarıyla birlikte Esenler Akıllı Şehir Teknopark A.Ş’yi kurdu. Bu şirket, Bilişim Vadisi, İBN Haldun Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknokent AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ kurucu ortaklarıyla birlikte Akıllı Şehir Odaklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi olacak.

Ayrıca Esenlerde kurulan Akıllı Şehir Odaklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi; üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki iş birliğini arttıran, bilgi ve teknoloji transferini birleştiren, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun altyapı, üst yapı ve hizmetleri kaliteli çevrede sunan bir merkez olacak. Aynı zamanda bir ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi olacağından, akıllı şehir odaklı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgesi olacak.

Esenler “teknoloji üssü” olacak

Esenler bu gelişmeyle beraber Türkiye’nin bilişim şehri olacak. Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB Esenler’in Güney ve Kuzey Rezerv Alanları’nda yer alacak. “Milli Teknoloji Hamlesi”nin öncülerinden, İHA ve SİHA’ların fikir babası merhum Özdemir Bayraktar adının verildiği teknokent, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacak.

Özdemir Bayraktar’ın adını alan teknokentte geniş kapsamlı bilimsel çalışmalar yer alacak. Bunların arasında, yönetişim, yapılar, afet ve acil durum yönetimi, güvenlik, ekonomi, sağlık, enerji ve çevre konularını kapsayan 108 uygulama bulunuyor. Bölge, akademik, sosyal ve kültürel bir bölge olacak. Ayrıca bu yapıda gençleri girişimciliğe özendirecek programlar hayat bulacak. Teknokent yönetimi gençlere destek sağlayacak ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri verecek. Teknokent girişimci gençlerin önü açacak. Bölgedeki istihdam sayısı ise 15 bin kişiyi bulacak. Yerli ve milli ekonomiye can gelecek.

Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Teknoloji geliştirme bölgesi, üniversite sanayi iş birliğini üst düzeye çıkaracak. Aynı zamanda nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen yüksek katma değere sahip ürünler geliştirecek. Teknokent, kentin, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak.

Esenler’de belirlenecek caddeler teknoloji koridorları ilan edilecek. Şehrin tamamı ‘Teknoloji Üssü’ olacak. Teknoloji ve Bilişim Şehri, Esenler’de tekstil atölyelerine değil teknoloji şirketlerine nitelikli istihdam sağlayacak. Bu sayede şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek. Hem şehrimizde hem de ülkemizde marka yatırımların yolu açılacak.

Bu kapsam içinde yapılacak teknoloji çalışmaları Türkiye’de önemli gelişimlerin önünü açacak. Bu yapısal dönüşüm, teknoloji şirketlerinin üs olarak kullanacağı, Silikon Vadisi benzeri bir bilişim şehrinin oluşmasını sağlayacak.

Esenler’de üniversite – sanayi iş birliği

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 2021 yılında Cumhurbaşkanı’nın Teknokent’in kurulması için imzaladığı kararname nedeniyle düzenlenen törende konuşma yapmıştı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Türkiye’nin “bilişim şehri” için daha önce şu ifadeleri kullandı… “Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB Esenler’in güney ve kuzey rezerv alanlarında kuruluyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacak. Ayrıca Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Teknoloji geliştirme bölgesi, Esenler’de üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek. Nitelikli iş gücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile birleştirecek. İlçemiz, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna yükselecek. Aynı zamanda teknokent bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlayacak. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler’in tarihi ve talihi değişecek” demişti.